ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Product)
เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง
(Gas Fired Absorption Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นรุ่น GA-HR เป็นอุปกรณ์ที่ทำความเย็นโดยอาศัยหลักการดูดกลืน เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ในขณะที่อากาศเย็น อุปกรณ์นี้สามารถผลิตน้ำเย็นได้ถึง 3 °C แล้วยังผลิตน้ำร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 80 °C ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับโรงแรม, ภัตตาคาร, โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ เป็นต้น

 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง
(Gas Fired Absorption Heat Pump)

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยอาศัยน้ำเย็น ใช้ก๊าซมีเทน (Methane) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในการเดินเครื่อง สามารถผลิตได้ทั้งน้ำร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C (สำหรับรุ่น Water/Water) และน้ำเย็นที่ 7 °C (สำหรับรุ่น Ground/Water) เหมาะสำหรับโรงแรม, โรงพยาบาล, รีสอร์ตและสปา เป็นต้น