ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home System)

SHS-02000

เป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยขนาด 2000 Wp ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบ้านขนาดกลาง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้กับชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย

  • หลอดฟลูออเรสเซนต์ + วิทยุ + โทรทัศน์ + พัดลม + ตู้เย็นขนาดใหญ่ + ปั๊มสูบน้ำ

ส่วนประกอบของระบบแบบที่ 1

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solarmax LEC-5048 x 40)   2000 Wp
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (SOLARCON SET-4830 x 2)  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO S-216C)   2000 W
แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free   200 Ah x 4

ส่วนประกอบของระบบแบบที่ 2

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solarmax LEC-5048 x 40)   2000 Wp
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อม Data logger (SOLARCON SCP-4860)  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO S-216C)   2000 W
แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free   200 Ah x 4

ส่วนประกอบของระบบแบบที่ 3

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Kaneka 64 Wp x 32)   2048 Wp
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (SOLARCON SET-4830 x 2)  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO S-216C)   2000 W
แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free   200 Ah x 4

ส่วนประกอบของระบบแบบที่ 4

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Kaneka 64 Wp x 32)   2048 Wp
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อม Data logger (SOLARCON SCP-4860)  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (APOLLO S-216C)   2000 W
แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free   200 Ah x 4


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

หน้าหลัก   บทความที่เกี่ยวข้อง   pd_button_th ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา