ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
1231

Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)

Surge Protection Devices (SPD), Surge Suppression Equipment (SSE) หรือ Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) หมายถึงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันคือ Surge Protector หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ฟ้าผ่า ซึ่งพลังงานที่สูงมากเช่นนี้สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์) และเครื่องมือ-เครื่องใช้ในการควบคุมการประมวลผล ฯลฯ

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะและขนาดการป้องกัน

ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ
ขนาด
การป้องกัน
การป้องกันช่องสัญญาณ

Surge Diverter (AC Surge Protector)

อุปกรณ์ช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานสูง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB)


20 kA – 40 kA
 

TVSS Power Strip (Power Line and Signal Surge Protector)

อุปกรณ์ช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานปานกลาง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือเฉพาะจุดภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัย พร้อมกับการป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เหนี่ยวนำเข้าสู่สายข้อมูล และสายสัญญาณต่างๆ
10 kA
 • RS-232C
 • RS-485/RS-422
 • LAN 10Base-T
 • Tel./Fax/Modem
 • ISDN
 • Digital lease line
 • ADSL
 • HDSL
 • PLC 24 Volt
 • Telecom 48 Volt
 • CATV 70 Volt
 • Tel./Fax/Modem
      LAN 10Base-T
 • Tel./Fax/Modem
      CATV 70 Volt
 • RS-232C
      RS-485/RS-422
 • การเลือกใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protector)
  1.  ระดับการป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  อุปกรณ์จะถูกติดตั้งใช้งานที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, ระบบสื่อสาร, ระบบ IT, ระบบควบคุม, ระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  2.  ระดับการป้องกันสำหรับใช้ภายในบ้านพักอาศัยและภายในสำนักงาน
  เป็นการป้องกันเบื้องต้นด้วยเต้ารับไฟ 6 เต้าและสายสัญญาณ 2 ช่อง ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ IT, เครื่องมือสื่อสาร, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือชั่ง, เครื่องมือวัด,เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โฮมเธียเตอร์และทีวีพลาสมา เป็นต้น

  ค้นหารุ่นสินค้าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ