ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรลีโอนิคส์

ลีโอนิคส์ ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001 รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลีโอนิคส์ยินดีต้อนรับสำหรับผู้สนใจที่จะดำเนินธุรกิจและเป็นพันธมิตรกับเรา

ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายลีโอนิคส์

บนสุด  

สิทธิประโยชน์
สำหรับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LEONICS จะได้รับการแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย, โปรโมชั่นพิเศษ และข้อแนะนำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์มากมายเหล่านี้จะจัดส่งให้ทางอีเมล์

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย แล้วคลิกส่งกลับมายัง บริษัท ลีโอนิคส์

หมายเหตุ:
หลังจากบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะทำการพิจารณาและติดต่อกลับไปเพื่อให้คุณ กรอกแบบฟอร์ม Customer Registration พร้อมทั้งขอเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. ใบทะเบียนการค้า
  3. ใบ ภ.พ. 20

พันธมิตรลีโอนิคส์

บนสุด  

 

นี่คือบริษัทที่เป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลีโอนิคส์