แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ (Brochures & Specifications) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (PDF format)

หมายเหตุ: แผ่นพับ (Brochure) และข้อมูลจำเพาะ (Specification) ดังต่อไปนี้เป็นแบบมาตรฐานทั่วไป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการ กรุณาติดต่อกับลีโอนิคส์ เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องคืองานของเรา ดังนั้น ลีโอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผ่นพับและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Products) กลับด้านบนสุด
UPS Thai English
DISCOVERY Download file
Download file
ACURA Download file Download file
RANGER Download file Download file
OA - Download file
EXPLORER 500 Download file
-
EXPLORER 850/1000 Download file
-
GREEN-850V - Download file
VIPER-525 - Download file
U-Sine series - Download file
ULTRA SINE series Download file Download file
Ultimate-X UXA - Download file
Ultimate-X UXE/UXD - Download file
Ultimate-X UKA-1k-3k - Download file
Ultimate-X UKA-6k-10k - Download file
NB - Download file
NBP S - Download file
NB 31S - Download file
NCT - Download file
CLP S - Download file
AVR Thai English
Wise series (500 VA 5 kVA) -
Download file
Wise11 series/ Wise MP11 series - Download file
Wise33 series/ Wise MP33 series - Download file
Wise HP11-series/ Wise HP33-series Download file
Download file
Surge Protectors Thai English
LS-series AC Surge Protector -
Download file
TPS-series TVSS Power Strip - Download file
TPF-series TVSS Power Filtration - Download file
SST-series Signal Surge Protector - Download file
SPA-series DIN Rail AC Surge Protector - Download file
LSD-series DC Surge Protector - Download file
SPD-series DIN Rail DC Surge Protector - Download file
Smart Light Thai English
Smart Light Download file
Download file

กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Products & Systems)  กลับด้านบนสุด
Solar Modules Thai English
Kaneka (Amorphous Silicon PV Modules) -
Download file
Solarmax (Crystalline Silicon PV Modules) - Download file
Solarmax (Amorphous Silicon PV Modules) - Download file
Dupont Apollo C series (Microcrystalline Silicon PV Modules) - Download file
Trina Solar (Multicrystalline Silicon PV Modules) - Download file
Charge Controllers Thai English
SOLARCON SET-series - Download file
SOLARCON SET-T-series - Download file
SOLARCON SCP-series - Download file
SOLARCON SCB-series - Download file
SOLARCON SCM-series - Download file
SOLARCON SPM-series - Download file
SOLARCON SPT-series - Download file
Inverters Thai English
APOLLO S-120A - Download file
APOLLO S-120AM - Download file
APOLLO S-210 series - Download file
APOLLO SGP-210 series - Download file
APOLLO SSD-220 series -
Download file
APOLLO G-300 series - Download file
APOLLO G-500 series - Download file
APOLLO GTP-500 series - Download file
APOLLO GTC-series - Download file
APOLLO M-410 series - Download file
APOLLO MTP-410 series - Download file
APOLLO MTP-610 series - Download file
APOLLO GWT-4500 series - Download file
APOLLO WTC-4500 series - Download file
Solar Collectors Thai English
HELIOCOL H-50 Download file
-
I-V Checker Thai English
I-V Checker MP-170 -
Download file
Gas Fired Absorption Heat Pumps Thai English
Gas Fired Absorption Heat Pump Robur GAHP-W Download file
Download file
Lighting Energy Saver Thai English
L-3000 series Download file
Download file
LPH-series/LPL-series - Download file
Energy Efficient Lamps Thai English
FL-series -
Download file
PL-series - Download file
OBL-series (LED OBSTRUCTION LAMP) - Download file
COMPACT OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLER - Download file
SMART OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLER - Download file
SOLAR OBSTRUCTION LIGHT SYSTEM - Download file

โปรแกรม (Software)  กลับด้านบนสุด
Software Thai English
Easy-Mon X Download file
Download file
Apollo View Download file
-