งานนำเสนอ (Presentations) 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดงานนำเสนอ (Zip file format)
Company Profile (size 10.1 MB)
Easy-Mon X (size 8.29 MB)