ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Lighting System)

ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์แสงสว่างภายนอกอาคาร เช่น ไฟถนน


Set Description Application
SLS-1206Y41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 26 Wp โคมไฟถนน LED 12 V 6 W สีเหลือง จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2407Y41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 1 โคมไฟถนน LED 12 V 7 W สีเหลือง จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2409YW41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 2 โคมไฟถนน LED 24 V 9 W สีเหลืองอ่อน จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2411W41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 3 โคมไฟถนน LED 24 V 11 W สีขาว จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-1206Y42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 52 Wp โคมไฟถนน LED 12 V 6 W สีเหลือง จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2407Y42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 1 โคมไฟถนน LED 12 V 7 W สีเหลือง จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2409YW42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 2 โคมไฟถนน LED 24 V 9 W สีเหลืองอ่อน จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2411W42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 3 โคมไฟถนน LED 24 V 11 W สีขาว จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง