ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (PV-WT-DG-Inverter Hybrid System for Remote Area Power System (Island Electrification))

เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยลีโอนิคส์ เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์, พลังลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้กับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ใน 3 เกาะ ดังต่อไปนี้ Uligam Island, Raimandhoo Island และ Kondey Island

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 45 kWp ติดตั้งที่ Uligam Island (45 kWp LEONICS Hybrid Minigrid System) ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.64 kWp (2.64 kWp PV Array), กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 43.2 kWp (43.2 kWp Wind Turbine), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 48 kW (48 kW Diesel Generator), แบตเตอรี่ ขนาด 96 kWh, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LEONICS APOLLO MTP-415F ขนาด 45 kW (Three phase Bidirectional Dual Mode Inverter), DEB (Dynamic Energy Balance) ขนาด 20 kW ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกินพิกัดและระบบตรวจสอบข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller) ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันและข้อมูลด้านอื่นๆ แบบ Real time เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือระบบ GSM ในการส่งข้อมูลกลับมาที่ Monitoring and Operation Control Center ที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการดูข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบได้อีกด้วย

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 45 kWp ติดตั้งที่ Raimandhoo Island (45 kWp LEONICS Hybrid Minigrid System) ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.64 kWp (2.64 kWp PV Array), กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 32.4 kWp (32.4 kWp Wind Turbine), เครื่องกำเนิดดีเซลไฟฟ้า ขนาด 32 kW (32 kW Diesel Generator), แบตเตอรี่ ขนาด 96 kWh, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LEONICS APOLLO MTP-415F ขนาด 45 kW (Three phase Bidirectional Dual Mode Inverter), DEB (Dynamic Energy Balance) ขนาด 20 kW และระบบตรวจสอบข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller)

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 25 kWp ติดตั้งที่ Kondey Island (25 kWp LEONICS Hybrid Minigrid System) ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5.28 kWp (5.28 kWp PV Array), กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 10.8 kWp (10.8 kWp Wind Turbine), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 18 kW (18 kW Diesel Generator), แบตเตอรี่ ขนาด 96 kWh, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า LEONICS APOLLO MTP-413F ขนาด 25 kW (Three phase Bidirectional Dual Mode Inverter), DEB (Dynamic Energy Balance) ขนาด 10 kW และระบบตรวจสอบข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller)

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (LEONICS Hybrid Minigrid System) นี้จัดว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอนุรักษ์พลังงานที่สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงาน โดยการลดการใช้น้ำมันดีเซลที่ป้อนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำพลังงานสะอาดมาผสมผสานเข้ากับระบบ ทำให้การทำงานของระบบเกิดความสมดุลย์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดระบบที่มีการติดตั้งทั้ง 3 เกาะ ถือว่าเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานแห่งแรกและเป็นโครงการนำร่องของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งมาจากหลายแหล่ง ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Array), กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (Diesel Generator) และแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ลีโอนิคส์ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับเกาะอื่นๆ กว่า 100 เกาะของสาธารณรัฐมัลดีฟส์อีกด้วย