AVR (เครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า)

 

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ (Zero current crossing)
อัตราส่วนของ Crest Factor เป็น 6 ต่อ 1
ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 6 ระดับ (6 Taps change)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac (L-N) -25% +23%
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac (L-N) ±5%
ให้สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็น Pure sine wave
แสดงผลด้วยสัญญาณไฟ สำหรับรุ่น Wise 500 และ Wise 1000
แสดงผลด้วย 7-segment LED และมิเตอร์แบบตัวเลข สำหรับรุ่น Wise 3000 และ Wise 5000
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก
ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าตก

   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้กับ Wise series

  • เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, ระบบสื่อสารข้อมูล, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องชั่ง เครื่องถ่ายเอกสาร โฮมเธียเตอร์ หรือเครื่องเสียง เป็นต้น
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ