UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)


ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับสภาพแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่น ไฟตกหรือไฟเกิน ให้คงที่สม่ำเสมอ
หน้าจอแสดงผลสมบูรณ์แบบ
ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องปิด UPS
ป้องกันแรงดันสูงที่เข้ามาทางสายโทรศัพท์
แบตเตอรี่ขนาดพิเศษที่เพิ่มเวลาในการสำรองไฟฟ้ามากขึ้นอีก 25%
สามารถตั้งเวลาการ Shutdown, Restart และ Self Test ได้
สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (option) ผ่านทางพอร์ต USB เพื่อตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและการทำงานของ UPS ได้
สามารถตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและการทำงานของ UPS
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 8/16 bit
ตรวจวัดระดับการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับ UPS ได้ตลอดเวลา
ตรวจสอบและเตือนเมื่อแบตเตอรี่พลังงานหมดหรือเสื่อมสภาพ
ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ 3 ขั้นตอน ทำให้สามารถประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบตรวจสอบระดับการใช้พลังงานและบริหารแบตเตอรี่ (IBM)

ขนาด 525 VA
Input Voltage 220 Vac ±25% (165-275 Vac)
Output Voltage 220 Vac ±5% (209-231 Vac)
สำรองไฟฟ้า 20-40 นาที (ขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้งาน)

   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้กับ RANGER 525

  • คอมพิวเตอร์และจอสี 15" 1-2 ชุด หรือจอสี 17" 1 ชุด หรือ
  • เครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย ขนาด 100 VA
ป้องกันแรงดันสูงที่เข้าสู่เครื่องพิมพ์เลเซอร์
สวิตช์เลือกหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีโหลด
ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
สามารถเปิดเครื่องด้วยกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย AC หรือเปิดเครื่องด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ขนาดกะทัดรัด
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ   คู่มือการใช้งาน  โปรแกรม