UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)
ระบบ True On-line Double Conversion
รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในข่วงกว้าง
สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้แม้ในเวลาที่ไฟฟ้าดับ
มีระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่
ประจุแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องหยุดทำงาน
มีระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก, การใช้ไฟเกินพิกดักำลัง และไฟฟ้าลัดวงจร
มีระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอแสดงผล LCD
ตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์(อุปกรณ์เสริม)
SNMP Agent เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
สามารถเพิ่มตู้แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ: UKA (1kVA-3kVA), UKA (6kVA-10kVA)  คู่มือการใช้งาน: UKA (1kVA-3kVA),
UKA (6kVA-10kVA)