UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

 

 

ได้รับการออกแบบให้เป็น True on-line double conversion UPS ที่สามารถแปลงสัญญาณได้ถึง 2 ระดับจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความไว้ใจสูง
Power factor ด้านขาเข้าสูง/ Power factor มีความถูกต้องแม่นยำ
สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็นรูป Pure sine wave ซึ่งมีค่าความเพี้ยนต่ำมาก (น้อยกว่า 3%) จึงให้คุณภาพไฟฟ้าดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพของการแปลงกระแสไฟฟ้าสูงมาก (มากกว่า 90%)
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์และเทคโนโลยี IGBT ชั้นสูง
ตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ Easy-Mon X
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก, การใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
SNMP AGENT เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
Battery temperature compensation เพื่อป้องกันความเสียหายขณะประจุแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)
เพิ่มตู้แบตเตอรี่เพื่อขยายระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าให้นานขึ้น (อุปกรณ์เสริม)
  แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ UKA-series, UXA-series, UXD-series   คู่มือการใช้งาน UKA-series,
UXA-series, UXD-series
  โปรแกรม