UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)


 

 

 

 ระบบไฟฟ้าขาเข้า/ขาออก 3 เฟส ระบบ True On-line Double Conversion
ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นสูงด้วยเทคโนโลยี DSP (Digital Signal Processor)
สามารถต่อ UPS แบบขนานได้สูงสุด 6 เครื่อง (Parallel Technology)
ประสิทธิภาพสูงกว่า 98% เมื่อทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน (Eco Mode)
เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบปิดเครื่องแบบฉุกเฉิน
มีระบบการบริหารการจ่ายพลังงานสำรองอัจฉริยะ
สามารถเพิ่มตู้แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 380 Vac -40%, +25%
แรงดันไฟฟ้าขาออก 380 Vac± 1%
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอแสดงผล LCD (เฉพาะรุ่นขนาด 10kVA-30kVA)
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอแสดงผล Touchscreen LCD (เฉพาะรุ่นขนาด 40kVA-120kVA)
มีระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก, การใช้ไฟเกินพิกดักำลัง และไฟฟ้าลัดวงจร
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ