ถาม-ตอบเกี่ยวกับโปรแกรม
 
 
 
กลับถาม-ตอบ
Easy-Mon X คืออะไร?
  Easy-Mon X คือ โปรแกรมควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ลีโอนิคสทำการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์จาก UPS ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติสำคัญของโปรแกรม Easy-Mon X มีดังต่อไปนี้
 • สามารถรายงานสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้าทั้งแบบกราฟิกและตัวเลข รวมถึงตรวจสอบสถานะทางไฟฟ้าต่างๆ โดยข้อมูลที่แสดง ได้แก่ ระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ขาออก, ระดับการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับ UPS, ระดับพลังงานสำรองของแบตเตอรี่และระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า
 • สามารถตั้งเวลาปิด-เปิดคอมพิวเตอร์และ UPS ล่วงหน้าได้ รวมถึงตั้งเวลาการทดสอบ UPS ล่วงหน้าได้อีกด้วย
 • สามารถบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • สามารถเลือกสั่งให้ทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวิธีการปิดคอมพิวเตอร์ได้ 3 แบบด้วยกัน คือ Normal Shutdown, Force Shutdown และ Hibernate Shutdown

 

บนสุด

มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องติดตั้งโปรแกรม Easy-Mon X?
 

ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่ต้องติดตั้งโปรแกรม Easy-Mon X ไว้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ในเวลาที่เกิดปัญหาทางไฟฟ้า อนึ่ง ปัญหาทางไฟฟ้าจัดได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุให้ข้อมูลสำคัญสูญหาย, ลดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงและเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ UPS ที่ชื่อ Easy-Mon X จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับโปรแกรม Easy-Mon X ก็มีคุณสมบัติพิเศษๆ หลายอย่าง เช่น คุณสมบัติการรายงานสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้า จะช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบรับทราบและประเมินสถานการณ์ทางไฟฟ้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบันทึกข้อมูลและปิดระบบปฏิบัติการอย่างปลอดภัย, คุณสมบัติการบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ทางไฟฟ้าและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบในการวิเคราะห์ปัญหาทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกรณีที่ต้องการปิดคอมพิวเตอร์ ก็ยังมีให้เลือกถึง 3 วิธี คือ Normal Shutdown, Force Shutdown และ Hibernate Shutdown

 

บนสุด

จะสามารถหาโปรแกรม Easy-Mon X ได้จากที่ใด?
 

โดยปกติทั่วไป UPS ของลีโอนิคส์รุ่นที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Easy-Mon X จะมีแผ่น CD ของโปรแกรมบรรจุไปพร้อมกับสินค้า หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม รวมถึง update เวอร์ชั่นได้จากเว็บไซต์ของลีโอนิคส์

 

บนสุด
UPS รุ่นใดที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Easy-Mon X?
  UPS ของลีโอนิคส์รุ่นที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Easy-Mon X เช่น
 • ULTRA Series (ACURA, ASTRA, DISCOVERY, RANGER), OA extra Series, EXPLORER Series, GREEN และ Alpha
 • ULTRA SINE Series
 • Ultimate-X Series, NB-series, NB31-series และ NBP-series
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรม”

 

บนสุด
สามารถนำโปรแกรม Easy-Mon X ไปใช้กับ UPS ยี่ห้ออื่นได้หรือไม่?
 

ไม่ได้ เพราะโดยทั่วไป UPS จะถูกออกแบบจากผู้ผลิตด้วย protocol เฉพาะของ UPS นั้นๆ ในทำนองเดียวกัน ลีโอนิคส์ก็พัฒนาและออกแบบโปรแกรม Easy-Mon X เพื่อใช้กับ UPS ของลีโอนิคส์เท่านั้น จึงไม่สามารถนำโปรแกรม Easy-Mon X ไปใช้กับ UPS ยี่ห้ออื่นๆ ได้

 

บนสุด
ระบบปฏิบัติการใดสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Easy-Mon X?
  โปรแกรม Easy-Mon X สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ UNIX ดังต่อไปนี้
 • ระบบปฏิบัติการ Windows: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 และ Windows XP
 • ระบบปฏิบัติการ UNIX: Linux (Redhat 7.0, 7.1, 7.2, Madrake 8.0, 8.1, 8.2), HP UNIX และ Sun Solaris

 

บนสุด
ใช้โปรแกรม Easy-Mon X อย่างเดียวเพียงพอต่อการควบคุมและจัดการพลังงานของ UPS หรือไม่?
 

คำตอบนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งใช้งาน หากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานเป็นแบบติดตั้งอิสระ (Stand-alone PC) หรือเป็นผู้ใช้งานทั่วไป (Home PC User) โปรแกรม Easy-Mon X ก็สามารถตรวจสอบและจัดการกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้แล้ว ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ UPS ก็อาจใช้ Plug-In ของโปรแกรม Easy-Mon X เพิ่มเข้าไปได้ แต่เนื่องจากระบบนี้จะไม่สามารถใช้การควบคุมและจัดการแบบระยะไกลได้ จึงใช้ Plug-In ที่ชื่อว่า Easy-Mon Data Viewerได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ต้องต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย หากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) หรือเป็นผู้ใช้งานธุรกิจ (Office User) ก็ควรใช้ Plug-In ของโปรแกรม Easy-Mon X เพื่อเสริมการทำงานของโปรแกรม Easy-Mon X ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
Plug-In ของโปรแกรม Easy-Mon X มี 4 ชนิดด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 • Easy-Mon Netview Agent: ทำหน้าที่นำข้อมูลของโปรแกรม Easy-Mon X ที่อ่านได้จาก UPS ส่งผ่านทางระบบเครือข่าย โดยอาศัย TCP/IP Protocol ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถานะและค่าทางไฟฟ้าผ่านทางระบบเครือข่าย, LAN, WAN หรือ Internet ได้จากระยะไกล
 • Easy-Mon Netview Manager: ทำหน้าที่แสดงข้อมูลสถานะและค่าทางไฟฟ้าจาก UPS สามารถตรวจดูข้อมูลผ่านทางเครือข่ายที่เชื่อมโยงผ่าน TCP/IP Protocol ได้พร้อมกันถึง 256 เครื่อง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการทำงานของ UPS ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • Easy-Mon Alert: ทำหน้าที่แจ้งเตือนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเมื่อเกิดภาวะไฟฟ้าดับที่เซิร์ฟเวอร์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลและปิดคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย
 • Easy-Mon Data Viewer: ทำหน้าที่แสดงกราฟข้อมูลทางไฟฟ้าได้ในรูปแบบ Real-time และแสดงข้อมูลที่โปรแกรมทำการบันทึกไว้ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุวันและเวลาย้อนหลังที่ต้องการดูข้อมูลได้
ยิ่งไปกว่านั้น UPS ของลีโอนิคส์ยังรองรับการทำงานในระบบ SNMP Management ซึ่งจัดว่าเป็นการจัดการระบบเครือข่ายที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มความสามารถในการจัดการพลังงานของ UPS ผ่านทาง Internet  (อ่านรายละเอียดของ SNMP Management ได้ที่นี่)

 

บนสุด
ระบบปฏิบัติการใดสามารถใช้ร่วมกับ Plug-In ของโปรแกรม Easy-Mon X?
 


 

บนสุด
SNMP คืออะไร?
 

Simple Network Management Protocol (SNMP) เป็น protocol ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อจัดการอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์จำพวก UPS แล้ว SNMP protocol ยังทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายได้จากระยะไกลอีกด้วย
ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ร่วมกับ SNMP นอกจาก Windows และ UNIX แล้วยังทำงานได้บน Internet หรือ Intranet ผ่าน TCP/IP Protocol
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SNMP มีดังต่อไปนี้

 • ควบคุมและสั่งการ UPS ผ่านทางระบบเครือข่าย (Network Management System) จากระยะไกล ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งข้อความทาง e-mail แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
 • สามารถสั่งปิดคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องในระบบเครือข่ายจากระยะไกล ผ่านทาง TCP/IP ได้จาก UPS เครื่องเดียว
คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือซื้อระบบ SNMP Management ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 

บนสุด
การใช้งานโปรแกรม Easy-Mon X และ Plug-In ในระบบเครือข่ายทำได้กี่วิธี?
 

Plug-In สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Easy-Mon X ในระบบเครือข่ายได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

 • การใช้งานแบบติดตั้งอิสระ (Stand-alone PC) หรือผู้ใช้งานทั่วไป (Home PC User) ที่ติดตั้งโปรแกรม Easy-Mon X และ/หรือ Easy-Mon Data Viewer เป็นการใช้งานที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย
 • การใช้งานแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) หรือผู้ใช้งานธุรกิจ (Office User) ที่ติดตั้งโปรแกรม Easy-Mon X และ Plug-In ต่างๆ ต้องใช้ TCP/IP Protocol ในการส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบเครือข่าย, LAN, WAN หรือ Internet

 

บนสุด