การตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์
 

การรับประกันผลิตภัณฑ์ LEONICS ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ได้โดยใช้โปรแกรมดังนี้


โปรแกรมตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์

โปรแกรมนี้สามารถใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ เช่น วันเริ่มต้นการรับประกัน, วันหมดอายุการรับประกัน และระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์ LEONICS เป็นต้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

คำแนะนำ

  • พิมพ์หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกัน (โดยสามารถดูได้จากสติ๊กเกอร์บริเวณท้ายเครื่อง)
  • การพิมพ์หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น


  • คลิกปุ่ม เพื่อทำการตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

หมายเลขเครื่อง


หากท่านไม่ทราบหมายเลขเครื่องและต้องการสอบถาม หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ คลิกที่นี่
 กลับบริการหลังการขาย