ร่วมงานกับลีโอนิคส์

ลีโอนิคส์ ผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อันดับหนึ่งของภูมิภาค และผู้นำในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขยายสายงานธุรกิจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสาน (Hybrid) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด กม.3
1. Electronics Engineer 2 position  
 
 • เพศชาย อายุ 20- 24 ปี (หรือมากกว่า)
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ (สิงค์โปร์ หรือ มัลดีฟส์) ได้เป็นระยะเวลาหลายเดือน
2. R&D Engineer
2 position  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 21- 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็คทรอนิคส์
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. Programmer/Web Programmer
2 position  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบ พัฒนา และเขียนโปรแกรมได้
 • มีความรู้โปรแกรม PHP, JSP, Java, AJAX, XML, mySQL
4. Engineer/Technician
2 position  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบไฟฟ้าได้
 • หากมีความรู้โปรแกรม Lab View จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Export) 1 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านพิธีการศุลกากร และขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. Sale Executive 2 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่รถยนต์
ทำงานที่โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36
7. วิศวกรฝ่ายผลิต / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ 5 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO9001 และ ISO 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ช่างเทคนิค 10 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทยเพศชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO9001 และ ISO 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 10 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้
 • ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น เดินทางมาทำงาน, เข้าห้องน้ำ, รับประทานอาหาร เป็นต้น

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานที่ 1 - 6 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2746-9500 ต่อ  331 หรือ 366 หรือส่งจดหมายสมัครงานมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ หรืออีเมล์ : narumon@leonics.com  
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
27, 29 ซอยบางนา-ตราด 34  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานที่ 7 - 9 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 038-570-503 ถึง 6 ต่อ 102 หรือ 103 หรือสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ หรืออีเมล์ : nisa@leonics.com  
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
113 หมู่ 5 ซอยนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 8/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
              

หรือ คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
To submit your application, click here.