ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home System)

ถูกออกแบบสำหรับเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านพักอาศัย แบ่งเป็นชุดต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ดังนี้

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด อุปกรณ์ไฟฟ้า
SHS-00030-PL1209x2 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 30 Wp หลอดคอมแพคท์ประหยัดไฟ 9 W 2 หลอด ใช้งานได้นาน 7 ชั่วโมง
SHS-00050 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 50 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10 W 1 หลอด ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SHS-00100 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 100 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W 1 หลอด ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SHS-00130 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 130 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10 W 2 หลอด + วิทยุ หรือโทรทัศน์ 21" โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 400 Wh
SHS-00400 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 400 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็ก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W 3 หลอด + วิทยุ + โทรทัศน์ + พัดลม + ตู้เย็น (ขนาด 20 ลิตร) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 1 kWh
SHS-02000 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 2000 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านขนาดกลาง
หลอดฟลูออเรสเซนต์ + วิทยุ + โทรทัศน์ + พัดลม + ตู้เย็นขนาดใหญ่ + ปั๊มสูบน้ำ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 6 kWh
SHS-04000 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 4000 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป
ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 12 kWh