รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2534
ทุนจดทะเบียน: 50 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น: ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ที่ตั้งสำนักงาน: 27, 29 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ตั้งโรงงาน: 113 หมู่ที่ 5 ถ. บางนา-ตราด กม. 36 ต. บางสมัคร อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130
พื้นที่ทำงานในโรงงาน: 3,760 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน: 200 คน

ผลิตภัณฑ์หลัก:

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบอนุรักษ์พลังงาน

กำลังการผลิต:
20,000 เครื่องต่อเดือน (เทียบกับเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 500 วีเอ)

บริษัทในเครือ:

 • บริษัท ลีโอ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
 • บริษัท ลีโอนิคส์ เอสโก้ จำกัด
 • LEONICS-REGEN Pty.

ระบบประกันคุณภาพ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปณิธานและจุดมุ่งหมาย

ปณิธาน:
ลีโอนิคส์ มีความทุ่มเทในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย:
ลีโอนิคส์
มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดกับลูกค้า ด้วยอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์พลังงานทดแทน

นอกจากนี้ ลีโอนิคส์ ยังได้ตระหนักถึงโอกาสในการใช้พลังงานจากธรรมชาติมาทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จึงมุ่งเน้นศึกษา วิจัยและพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน โดยนำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ลีโอนิคส์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับ

รางวัลนายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548

 • ประเภทการจัดการพลังงาน

รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2547 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

โครงการ TBCSD Award ประจำปี 2546

 • รางวัลที่ 1 "TBCSD Award ยอดเยี่ยม" จากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)

ผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ประจำปี 2543

 • ประเภทรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น
 • ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
 • ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่มีการใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2542

 • ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)