สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ใช้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อสายส่งของไทย
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
      

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 ในฐานะผู้ออกแบบ,วางระบบและติดตั้งระบบ Grid Connected System ขนาด 40 kWp ให้กับอาคารคลังสินค้า ของบริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมออกบูธในงานพิธีเปิดอาคาร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด สำหรับระบบนี้ถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยเป็นระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connected Inverter) ของไทย(ผลิตโดย บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด) โดยมีขนาดกำลังไฟฟ้า รวม 40 kWp จากการออกแบบประยุกต์ระบบแบบใหม่ด้วยการนำเอา Grid Connected Inverter ขนาด 3.5 kW มาต่อขนานกันถึง 12 เครื่อง

 กลับข่าวสารและกิจกรรม