ลีโอนิคส์จัดอบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ พนักงานร้าน Hardware HouseLEONICS ผู้นำวงการเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS มาตรฐาน ISO 9001:2000 ให้การสนับสนุนด้านการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LEONICS ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LEONICS แก่พนักงานขาย โดยล่าสุดได้จัดอบรมให้แก่พนักงาน HARDWARE HOUSE หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พนักงานขายได้เข้าใจถึงการใช้งานและสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง หากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถคลิ๊กดูเพิ่มเติมได้ที่ www.leonics.co.th

 กลับข่าวสารและกิจกรรม