ลีโอนิคส์ ให้การสนับสนุนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

บริษัท ลีโอนิคสจำกัดผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน โดย คุณวารุณี  อิ่มสำราญ    ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายใต้ตราสินค้า LEONICS รุ่น OA EXTRA 1500 VA สนับสนุนให้แก่ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของทางสถาบันฯ

  

 กลับข่าวสารและกิจกรรม