คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเยี่ยมชมโรงงานลีโอนิคส์
ลีโอนิคส์ ผู้นำด้านพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานลีโอนิคส์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมโครงการลงทุนระบบพลังงานทดแทนและระบบประหยัดพลังงาน ดังต่อไปนี้
  • ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดใหญ่ (Solar Island Hybrid Power System)
  • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่ (Solar Farm)
  • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump System)
  • ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heating System)
  • ระบบประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตน้ำร้อน (Cost-Effective Solar Thermal System)
  • ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมกับเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง (Generator Efficiency Maximization System)

โดยธนาคารกรุงเทพได้มอบความไว้วางใจในระบบพลังงานทดแทนและระบบประหยัดพลังงานของลีโอนิคส์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในภาคการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

สำหรับผู้ที่สนใจระบบพลังงานทดแทนและระบบประหยัดพลังงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 177 หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม