ติดตั้ง Leonics Solar Grid Tie System ที่โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย
(New International School of Thailand)

ลีโอนิคส์ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (New International School of Thailand) ให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 1.2 kWp พร้อมด้วยระบบแสดงผลการผลิตไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ของระบบไปแสดงผลบนจอ Plasma TV ซึ่งระบบนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 4.5 kWh ต่อวัน

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 177 หรือ e-mail มาที่่ marketing@leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม