ลีโอนิคส์สนับสนุนผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้นำด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในอาเซียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคการศึกษาของไทย เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงนอกห้องเรียน

ลีโอนิคส์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รุ่น APOLLO SGP-215C ขนาด 1.5KVA ซึ่งเป็นชนิด Bidirectional Inverter ที่ถูกออบแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Backup System) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) รุ่น SOLARCON SPT-4830 ซึ่งเป็นชนิด Solid State Charge Controller with MPPT and DC Load Timer จำนวน 1 เครื่อง แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำไปใช้ในโครงการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 171

 กลับข่าวสารและกิจกรรม