ลีโอนิคส์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Rooftop solar power system) ให้ถูกต้องและปลอดภัย
ตามมาตรฐาน IEC ครั้งที่ 1

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้นำด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในอาเซียน จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop Solar Power System) ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC ครั้งที่ 1" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง มาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับทิศทางการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งหลังคาบ้าน อาคาร สำนักงาน และโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าสนใจในการลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้ี้

โดยในครั้งนี้ ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ IEC TC82 WG3, WG6 และ TTC1016 ของไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยกว่า 30 ท่าน ซึ่งมีเสียงตอบรับด้วยดีจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาว่า มีเนื้อหาและข้อมูลครบถ้วน เป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสอบถามกำหนดการสัมมนาครั้งต่อไป และสอบถามงานสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop Solar Power System) ได้ที่คุณวารุณี โทร 02-746-9500 ต่อ 177solar rooftopสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารุณี โทร. 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม