ฟรี! สัมมนา "สร้างความเข้าใจก่อนเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ครั้งที่ 2"

ลีโอนิคส์ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ไม่ว่าจะเป็น หลังคาบ้าน อาคาร สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาด และคำนึงถึงความคุ้มค่าทางการลงุทุนที่ได้รับจากโครงการรัฐบาล เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "สร้างความเข้าใจก่อนเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ครั้งที่ 2" โดยงานสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แก่ผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกติดตั้งและใช้งานจริง

โดยวิทยากรที่จะมอบความรู้ในเรื่องนี้ คือ ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา, ผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยที่ร่วมร่างมาตรฐานใน IEC TC 82 (Solar Energy System), WG3, WG6, JWG1, ตัวแทนประเทศไทยในการประชุม IEC 5 ครั้ง และประชุม Working Group 7 ครั้ง ทั้งในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกา, คณะกรรมการวิชาการ TTC1016 ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่วันนี้ ถึงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น

(บริษัทฯ รับจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผุ้เข้าร่วมงานสัมมนา)solar rooftopสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ คุณวารุณี โทร. 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม