ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า

AVR (เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า)

AVR (Automatic Voltage Regulator) หรือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟตก, ไฟเกินและไฟกระชาก เป็นต้น)

การเลือกใช้งานเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR) และกำลังไฟฟ้า

การเลือกใช้งาน
กำลังไฟฟ้า
ระบบงานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ที่ต้องการความเสถียรภาพทางไฟฟ้า
500 VA – 5 kVA
ระบบงานอุตสาหกรรม
3 kVA – 1000 kVA

การเลือกใช้งานเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AVR)
1.  ระบบงานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ที่ต้องการความเสถียรภาพทางไฟฟ้า
เหมาะสำหรับใช้ป้องกันอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ที่ต้องการความเสถียรภาพทางไฟฟ้า เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, ระบบสื่อสารข้อมูล, เครื่องมือสื่อสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, โฮมเธียเตอร์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องชั่ง, เครื่องมือวัด, เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2.  ระบบงานอุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับใช้ป้องกันเครื่องจักรอุตสาหกรรมและใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการความเสถียรภาพทางไฟฟ้าสูง เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางค์ เป็นต้น