ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
1231

Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)

Surge Protection Devices (SPD), Surge Suppression Equipment (SSE) หรือ Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) หมายถึงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันคือ Surge Protector หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ฟ้าผ่า ซึ่งพลังงานที่สูงมากเช่นนี้สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์) และเครื่องมือ-เครื่องใช้ในการควบคุมการประมวลผล ฯลฯ

ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ
ขนาด
การป้องกัน
การใช้งาน

Surge Diverter (AC Surge Protector หรือ Power Line Surge Protector)

อุปกรณ์ช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานสูง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ


20 kA – 40 kA
 • ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบสื่อสาร
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ระบบไฟฟ้าสำรอง
 • ระบบเครื่องมือแพทย์
 • Surge Diverter (Power DC Surge Protector)

  อุปกรณ์ช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานสูง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, การตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)

  20 kA
 • ระบบแบตเตอรี่
 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 • ระบบไฟฟ้ากระแสตรง
 • ระบบสื่อสาร