โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ วางใจติดตั้ง
"Grid Connected System" ของ LEONICS  LEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทน ได้รับความไว้วางใจจากโครงการลูกพระดาบส สาขาสมุทรปราการ ในการติดตั้งระบบ “Grid Connected System 8.4 kWp” ณ ศูนย์ฝึกอบรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ขนาด 8.4 kWp, อินเวอร์เตอร์ LEONICS Grid Connected Inverter รุ่น G-304M2 ขนาด 4.2 kW จำนวน 2 เครื่อง และระบบ Public Information System ที่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, จอแสดงผล LCD ขนาด 32 นิ้ว พร้อมซอฟท์แวร์แสดงผล CMU (Master), CMU slave, DAU ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันและข้อมูลด้านอื่นๆ แบบ Real time เพื่อผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้ 

สำหรับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.leonics.com และ www.leonics.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม