ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า

UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

UPS (Uninterruptible Power Supply) หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ) อันมีสาเหตุจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน เป็นต้น รวมถึงมีหน้าที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้าขึ้น

ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และกำลังไฟฟ้า

ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าและ
ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
กำลังไฟฟ้า
การนำไปใช้งาน

Line Interactive UPS with Stabilizer

 

500 VA – 1600 VA
 • ระบบงาน
      คอมพิวเตอร์
 • Bidirectional Line Interactive UPS with Stabilizer


  1050 VA – 5000 VA
 • ระบบงานเครือข่าย
      คอมพิวเตอร์และ
      เซิร์ฟเวอร์
 • True online UPS
  1 kVA – 200 kVA
 • ระบบงานเครือข่าย
      คอมพิวเตอร์และ
      เซิร์ฟเวอร์
 • ระบบงานระดับ
      อุตสาหกรรม
 • การเลือกใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
  1.  ระบบงานคอมพิวเตอร์ (PC & Workstation UPS)
  เหมาะสำหรับใช้ป้องกันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ภายในบ้านพักอาศัยและสำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โปรเจคเตอร์, เครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย, กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนบาร์โค้ด, ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk information) และชุดจอสัมผัสพร้อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  2.  ระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ (Network & Server UPS)
  เหมาะสำหรับใช้ป้องกันระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ เช่น เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), กล้องวงจรปิดคุณภาพสูง, ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เป็นต้น

  3.  ระบบงานระดับอุตสาหกรรม (Industrial UPS)
  เหมาะสำหรับใช้ป้องกันระบบงานในระดับอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  ค้นหารุ่นสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ