บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบอนุรักษ์พลังงาน

ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน เช่น ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Active Solar Tracking System), เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter), ผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Collector), เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Absorption Chiller), ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Absorption Heat Pump) และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง (Lighting Energy Saver) ฯลฯ

ระบบอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home System), ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar System) และระบบพลังงานทดแทนที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Custom Renewable Energy System) ฯลฯ

บริษัทฯ มีบริการสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

 ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร

ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีความสว่างมากเกินความจำเป็น ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าโดยได้รับความสว่างในพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสม

* สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 
 

 ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มากว่า 5 ปี และมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งที่เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter) ให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้ติดตั้งใช้งานในสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก

* สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 
 

 ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบพลังงานทดแทนตามความต้องการ

บริษัทฯ มีการให้บริการรูปแบบใหม่ นั่นคือ การออกแบบระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ โดยมีระบบมากมายที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งใช้งาน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 40 kWp พร้อมระบบแสดงผล (40 kWp Grid connected Power System with Monitoring and Management Software), Leonics Sun Cool™ ระบบเครื่องปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Leonics Sun Cool™ - Solar Assisted Air Conditioning Systems) และระบบผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Leonics Mini-Power Plant™) ฯลฯ

* สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 
 
 
 

  รับตรวจเช็คและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Collectors)

ลีโอนิคสให้บริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีชำรุด/เสีย) ผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Collectors) ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการจากลีโอนิคสได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการโดยช่องทาง

รับบริการที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการของลีโอนิคส์ ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีชำรุด/เสีย) ได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

 
 

ลีโอนิคส์ให้บริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และ Motor drive inverter ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ด้วยบริการที่รวดเร็ว โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญ และรับประกันหลังการซ่อมนานถึง 3 เดือน

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการนอกสถานที่ (On-site Service) เฉพาะกรณีที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบ รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบ

 
 

 รับตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง
     (Gas Fired Absorption Chillers) และปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อ      เพลิง (Gas Fired Absorption Heat Pumps)  

ลีโอนิคสให้บริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีชำรุด/เสีย) เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Absorption Chillers) และปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/LPG เป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Absorption Heat Pumps) ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการจากลีโอนิคสได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการโดยช่องทาง

รับบริการที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการของลีโอนิคส ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีชำรุด/เสีย) ได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

 
 

 สายด่วนบริการตอบข้อสงสัย

HOT LINE สายด่วนที่ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้า สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานของลีโอนิคส์ทุกรุ่น คุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ 0-2361-7584-5 เรามีช่างเทคนิคผู้ชำนาญที่พร้อมจะให้คำตอบแก่คุณ

 
 

 สายด่วนบริการตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ กับสายด่วนที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานของลีโอนิคส์ทุกรุ่น เพียงคุณโทรศัพท์มาที่ 08-1564-0510 หรือ 08-1837-4019 เรายินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงโดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญ

 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่เสียหายจากสาเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

 1. การใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 2. การใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS ในเรือยนต์, ยานยนต์ หรืออากาศยาน
 3. การใช้งานต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ในความเร็ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันความเร็ว, การแสดงผาดโผน หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 4. ความสูญเสียจากฟ้าผ่า หรือแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Surge Protector รุ่น LS-211C (SDL3-20kA), LS-411C (SDL3-40kA) หรือ TPS-ADSL, TPS-CATV, TPS-DATA, TPS-DSL, TPS-HDSL, TPS-HOME, TPS-ISDN, TPS-LAN, TPS-MFG, TPS-PLC, TPS-RS232, TPS-RS485, TPS-SOHO, TPS-TEL. จะได้รับความคุ้มครอง)
 5. ความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากข้อมูลหรือ Software เสียหาย
 6. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันมีสาเหตุมาจากปัญหา Y2K ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน, ระหว่างหรือภายหลังปี ค.ศ. 2000
 7. ความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการไม่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวได้
 8. การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ LEONICS
 9. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษ
 10. การชำรุดบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเอง หรือเกิดจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน
 11. ความเสียหายในลักษณะที่ตู้ภายนอก หรือชิ้นส่วนภายนอกเสียหายหรือชำรุด
 12. ผลิตภัณฑ์ LEONICS เสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อ
 13. ผลิตภัณฑ์ LEONICS เสียหายจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง หรือการกระแทก, ถูกน้ำ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือเกิดจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
 14. ผลิตภัณฑ์ LEONICS ถูกซ่อมมาก่อนโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท หรือถูกดัดแปลงให้มีสภาพที่ผิดไปจากข้อกำหนดของบริษัท หรือฉลากปิดผนึกเครื่องถูกเปิดออกก่อนถึงบริษัท
 15. บัตรรับประกันของผลิตภัณฑ์ LEONICS มีร่องรอยการแก้ไข ขีดฆ่า หรือขูด ลบ
 16. การลักทรัพย์, การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
 17. สงคราม, การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ รวมถึงสงครามการเมือง, การปฏิวัติ, การกบฏ, การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล, การจลาจล และการนัดหยุดงาน
 18. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นพิษ เช่น สารพิษเคมี, ควันเขม่า, ก๊าซ, สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ