บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า (เช่น ไฟตก และไฟเกิน ฯลฯ) ที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS), เครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า (AVR), อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protector) และ CAR INVERTER

บริษัทฯ มีบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า ดังนี้


 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ UPS

ลูกค้าที่มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จากลีโอนิคส์ประเภท True online UPS ขนาด 1 kVA ขี้นไป ได้แก่ รุ่น NB-series, NBP-series, NBP S-series, NB31-series, GTEC-series ภายหลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันสามารถติดต่อขอซื้อบริการนี้ได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่และช่วยลดโอกาสของความสูญเสียทางธุรกิจลงได้

สอบถามข้อมูลและติดต่อซื้อบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าได้ที่คุณธีรนันท์ โทรศัพท์ 02-746-9500 ต่อ 171

 

 
 

 บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าโดยทีมงานและวิศวกรที่มีประสบการณ์ เริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำไปจนถึงการออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ได้ รวมถึงทำให้สามารถลดโอกาสของความสูญเสียทางธุรกิจลง

* สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 

 
 

 บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

 • UPS, AVR ขนาดเล็ก และ CAR INVERTER ได้แก่
  • รุ่น ULTRA Series ได้แก่ ASTRA, ACURA, DISCOVERY และ RANGER
  • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 1600 VA ลงมา
  • รุ่น Ultimate-X Series
  • รุ่น GREEN และ GREEN III Series
  • รุ่น OA extra
  • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 1000 VA ลงมา
  • รุ่น Ferro
  • SATELLITE CAR INVERTER

  ลูกค้าสามารถรับบริการได้ที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการของลีโอนิคส์ โดยนำเครื่องที่อยู่ในระยะเวลารับประกันมาติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อที่ศูนย์บริการทุกแห่งของลีโอนิคส์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริการนอกสถานที่ (On-site Service)

  สำหรับ UPS และ AVR ขนาดเล็ก ให้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี และปทุมธานี โดยลูกค้าสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเพื่อแจ้งปัญหา และบริษัทฯ จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อไปรับเครื่องกลับมาซ่อมแซมที่บริษัทฯ และนำเครื่องไปส่งคืนให้ลูกค้าเมื่อซ่อมเสร็จ โดยไม่คิดมูลค่า

 • UPS, AVR ขนาดใหญ่ และ Surge Protector ได้แก่
  • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 2000 VA ขึ้นไป
  • รุ่น NB และ CL
  • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 3000 VA ขึ้นไป

  บริษัทฯ ให้บริการนอกสถานที่ (On-site Service)

  สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของบริษัทเพื่อแจ้งปัญหา และบริษัทฯ จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งาน โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการออกไปตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS โดยไม่คิดมูลค่า

  • รุ่น TPS-series

  ลูกค้าสามารถนำเครื่องมาติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อที่ศูนย์บริการทุกแห่งของลีโอนิคส์

 
 

 บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS ที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

 • บริการซ่อมแซมเมื่อลูกค้าแจ้งซ่อม
  • UPS, AVR ขนาดเล็ก, Surge Protector และ CAR INVERTER ได้แก่
   • รุ่น ULTRA Series ได้แก่ ASTRA, ACURA, DISCOVERY และ RANGER
   • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 1600 VA ลงมา
   • รุ่น Ultimate-X Series
   • รุ่น GREEN และ GREEN III Series
   • รุ่น OA extra
   • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 1000 VA ลงมา
   • รุ่น Ferro
   • รุ่น TPS-series
   • SATELLITE CAR INVERTER

   ลูกค้าสามารถนำเครื่องมาติดต่อขอรับบริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือติดต่อที่ศูนย์บริการทุกแห่งของลีโอนิคส์

   ขั้นตอน เมื่อลูกค้านำเครื่องมาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจเช็คเครื่องและจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมเครื่องเมื่อได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว

   ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม บริษัทฯ จะคิดค่าค่าอะไหล่และค่าบริการตามชนิดของผลิตภัณฑ์, รุ่นและขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

  • UPS และ AVR ขนาดใหญ่ ได้แก่
   • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 2000 VA ขึ้นไป
   • รุ่น NB และ CL
   • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 3000 VA ขึ้นไป

   ลูกค้าสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการออกไปตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS ซึ่งให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

   ขั้นตอน เมื่อลูกค้าแจ้งขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฯ จะสอบถามอาการของเครื่องที่เสียและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม พร้อมจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการไปซ่อมแซมเครื่อง ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งานเมื่อได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว

   ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม บริษัทฯ จะคิดค่าอะไหล่, ค่าบริการและค่าขนส่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์, รุ่นและขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 
 

 รับตรวจเช็คและซ่อมแซม UPS, AVR, Surge Protector และ CAR INVERTER ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ลีโอนิคส์ให้บริการตรวจเช็ค, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ UPS, AVR, Surge Protector และ CAR INVERTER ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ด้วยบริการที่รวดเร็ว โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญ นอกจากนี้ยังมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อม (สำหรับ UPS ขนาด 500 VA) พร้อมรับประกันหลังการซ่อมนานถึง 3 เดือน (สำหรับอะไหล่และอาการเดิม) และรับประกันแบตเตอรี่นาน 1 ปี

 

 
 

 สายด่วนบริการตอบข้อสงสัย

HOT LINE สายด่วนที่ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้า สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้าของลีโอนิคส์ทุกรุ่น คุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ 0-2361-7584-5 เรามีช่างเทคนิคผู้ชำนาญที่พร้อมจะให้คำตอบแก่คุณ

 

 
 

 สายด่วนบริการตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ กับสายด่วนที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้าของลีโอนิคส์ทุกรุ่น เพียงคุณโทรศัพท์มาที่ 08-1564-0510 หรือ 08-1837-4019 เรายินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงโดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญ

 

 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่เสียหายจากสาเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

 1. การใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 2. การใช้งานผลิตภัณฑ์ LEONICS ในเรือยนต์, ยานยนต์ หรืออากาศยาน
 3. การใช้งานต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ในความเร็ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันความเร็ว, การแสดงผาดโผน หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 4. ความสูญเสียจากฟ้าผ่า หรือแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Surge Protector รุ่น LS-211C (SDL3-20kA), LS-411C (SDL3-40kA) หรือ TPS-ADSL, TPS-CATV, TPS-DATA, TPS-DSL, TPS-HDSL, TPS-HOME, TPS-ISDN, TPS-LAN, TPS-MFG, TPS-PLC, TPS-RS232, TPS-RS485, TPS-SOHO, TPS-TEL. จะได้รับความคุ้มครอง)
 5. ความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากข้อมูลหรือ Software เสียหาย
 6. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันมีสาเหตุมาจากปัญหา Y2K ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน, ระหว่างหรือภายหลังปี ค.ศ. 2000
 7. ความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการไม่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวได้
 8. การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ LEONICS
 9. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษ
 10. การชำรุดบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเอง หรือเกิดจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน
 11. ความเสียหายในลักษณะที่ตู้ภายนอก หรือชิ้นส่วนภายนอกเสียหายหรือชำรุด
 12. ผลิตภัณฑ์ LEONICS เสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อ
 13. ผลิตภัณฑ์ LEONICS เสียหายจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง หรือการกระแทก, ถูกน้ำ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือเกิดจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
 14. ผลิตภัณฑ์ LEONICS ถูกซ่อมมาก่อนโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท หรือถูกดัดแปลงให้มีสภาพที่ผิดไปจากข้อกำหนดของบริษัท หรือฉลากปิดผนึกเครื่องถูกเปิดออกก่อนถึงบริษัท
 15. บัตรรับประกันของผลิตภัณฑ์ LEONICS มีร่องรอยการแก้ไข ขีดฆ่า หรือขูด ลบ
 16. การลักทรัพย์, การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
 17. สงคราม, การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ รวมถึงสงครามการเมือง, การปฏิวัติ, การกบฏ, การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล, การจลาจล และการนัดหยุดงาน
 18. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นพิษ เช่น สารพิษเคมี, ควันเขม่า, ก๊าซ, สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ